I visselblåsarfunktionen kan en anställd helt anonymt anmäla oegentligheter i kommunens verksamheter.

När nu funktionen har föjts upp visar det sig att det under året bara anmälts ett enda ärende. Det rörde omständigheter som redan var kända och egentligen uppfyllde de inte kriterierna för visselblåsarärende, enligt kommunens säkerhetschef. Hans slutsats blir därför att licenskostnaden på 70 000 kronor för funktionen inte är motiverad och hans förslag till kommunstyrelsen är att funktionen tas bort.

Oppositionsrådet Sophia Jarl (M), som skrev motionen, förstår inte resonemanget.

– Det här är den enda möjlighet som kommunanställda har att anonymt anmäla oegentligheter. Bara för att det inte brinner hemma nu säger vi väl inte åt någon att säga upp hemförsäkringen. Det är samma logik, säger hon och hon tycker heller inte att det är helt lätt att hitta visselblåsarfunktionen på kommunens intranät.

Hon konstaterar att kommunanställda har lagligt stöd för att anmäla missförhållanden utan att riskera sitt arbete, men förklarar att hon träffat anställda som ändå tycker att det skulle kunna kännas riskabelt.

Lars Stjernkvist (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han förklarar att den styrande Kvartetten ännu inte tagit ställning och att han själv har en del frågor han vill ha svar på innan han säkert vet vad han tycker.

– Det får absolut inte uppfattas som att vi sänker garden, säger han.