– I nämndens presidium är vi helt eniga, säger Reidar Svedahl (L), ordförande i bygg- och miljöskyddsnämnden där frågan kommer upp för beslut i nästa vecka.

Förslaget till nämnden är att inte kräva att Kolmårdens djurpark ska börja riva banan nu, utan att vänta tills detaljplanearbetet är avslutat. Enligt Reidar Svedahl finns en tydlig majoritet i nämnden för det.

Plan- och bygglagen säger att en nämnd kan avvakta med att kräva rättelse, alltså rivning, om det framstår som sannolikt att lov kan ges i efterhand. I skrivelsen till bygg- och miljöskyddsnämnden står att det är sannolikt att man genom den nya detaljplanen kommer att kunna ge bygglov.

Artikelbild

| Wildfire lär få stå kvar tills detaljplanen är färdig.

– Vi kommer att försöka göra allt vi kan, inom lagens ramar, för att hjälpa Kolmårdens djurpark. Kolmården är så viktig för Norrköping, säger Reidar Svedahl.

– Vi har gjort på samma sätt för privatpersoner och avvaktat med att kräva rivning, tillägger han.

Hösten 2014 gav nämnden bygglov för berg- och dalbanan. Bygglovet överklagades och i höstas kom den slutliga domen från Mark- och miljööverdomstolen som upphävde bygglovet och ansåg att det krävs en ny detaljplan. Under processtiden fick Kolmården rätt att starta bygget, men på egen risk.

Nu pågår arbetet med en ny detaljplan och enligt tidsplanen ska den vara klar före sommaren.

– Så länge det inte är klart hur det blir finns ingen anledning att stressa igenom ett krav om att de ska börja riva, säger Reidar Svedahl.

Om det innebär att Kolmården kan börja köra banan kan han inte svara på nu. Det är inte en fråga för nämnden.