Kolmården tog ett kliv närmare förverkligandet av sin berg- och dalbana när mark- och miljödomstolens beslut kom i slutet av juni. De ansåg att Wildfires öde kunde avgöras i en bygglovsprocess, i stället för genom ett mer tidskrävande detaljplaneförfarande. Åkattraktionen kunde inte väntas innebära betydande miljöpåverkan, ansåg domstolen.

I parken var glädjen stor efter beskedet. Men nu stöter alltså planerna på patrull ännu en gång. Mark- och miljödomstolens beslut har mötts av fem överklaganden som en rad sakägare står bakom.

– Det var vi förberedda på. Nu avvaktar vi nästa steg i processen, säger Mats Olsson, vd för Kolmårdens djurpark, som inte tycker att beskedet dämpat stämningen.

Artikelbild

| Wildfire. Kolmårdens djurpark har fortfarande förhoppningen att kunna ha den nya berg- och dalbanan invigningsklar under nästa säsong.

– Vi har fortfarande en förhoppning om att kunna inviga berg- och dalbanan någon gång under 2016, säger han.

Om satsningen kommer till stånd ställer det också krav på trafikåtgärder i anslutning till parken.

– Flera vägförbättringar är planerade och kommer att underlätta. Men vi kan inte nöja oss med det, säger Mats Olsson, som vill ha en ny dialog med kommunen efter semestrarna.

Sakägarna som nu överklagat har främst tryckt på behovet av en detaljplan.

– Just nu handlar det om en berg- och dalbana, men på sikt blir det fler attraktioner, tror Maino Öhrn, en av sakägarna.

– Vi tycker det behövs en miljööversyn där man tittar på bullerfrågan och på känsliga arter, som vattensalamandern. Vi har också pilgrimsfalk som häckar i området. En detaljplan tar upp alla punkter och går igenom dem ordentligt, säger hon.

– Jag förstår att det finns intresse för parken, både från ägarna och från kommunen. Det är många intressen att slåss emot för oss få medborgare som bor här i närheten, tillägger hon.

Frågan om prövningstillstånd på mark- och miljööverdomstolen avgörs i normalfallet inom två månader efter att ett ärende kommit in. Om målet sedan ska prövas kan det ta ytterligare omkring ett halvår. Om domstolen inte beviljar prövningstillstånd blir det mark- och miljödomstolens beslut som står fast. Då går ärendet tillbaka till länsstyrelsen som då gör en prövning av bygglovet - en prövning som i normalfallet tar omkring fyra månader.

– Vi tog ju bara ställning till att det borde ha gjorts en detaljplan. Alla de sakliga invändningarna, som buller och problem i trafiken återstår ju att pröva, säger länsarkitekt Jan Persson på länsstyrelsen i Östergötland.