Det är lantbrukarnas riksförbund, LRF, som har ansökt om att få bedriva skyddsjakt på vargen som vid tre tillfällen rivit får på en gård i Rönö. Senast i måndags rev vargen 12 får.

Länsstyrelsen har tidigare sagt ja och nu har även den andra remissinstansen, Grimsö viltskadecenter, sagt ja.

Ett slutgiltigt beslut i frågan väntas inom kort, och fattas av Naturvårdsverket. Remissinstansernas yttranden vägs då in.