Sedan i mitten av december har det varit stängt på bageriet/caféet på Albrektsvägen. Kunderna möts av skyltar som berättar att stället gått i konkurs och att det blir ett ägarbyte.

Det var i februari förra året som Sockerbagarna fick ett nytt tillskott vid Östgötaporten – men det höll alltså bara i tio månader.

– Ja, tyvärr så fick franchisetagaren gå i konkurs. Ägarbytet är på gång och de nya ägarna beräknas öppna någon gång i januari, säger Daniel Carlsson, som äger huvudbolaget Sockerbagarna i Östergötland AB.

Artikelbild

| Ett bageri har gått i konkurs.

Norrköpingsföretaget hade det också tufft med ekonomin under 2018. Förra våren skrev vi om den rekonstruktion företaget tvingades göra. Vid en rekonstruktion får ett företag med betalningssvårigheter skydd mot konkurs och utmätning under en viss period för att få möjlighet att rekonstruera sin verksamhet.

Sockerbagarnas företagsrekonstruktion lyckades och avslutades med ett ackord innebärandes att de tidigare skulderna är nedskrivna och man har kommit överens om att i stället betala en viss del av skulderna genom ett ackord.

– Eftersom den absoluta merparten av fordringsägarna gick med på en nedskrivning så kunde tingsrätten besluta om att fastställa ackordet på ackordsförhandlingen den 19 december, säger Marcus Wenner på Svensk Företagsrekonstruktion, som hjälpte Sockerbagarna genom processen.

Därmed är konkurshotet undanröjt.

Artikelbild

| Så här har det sett ut vid Sockerbagarnas café på Albrektsvägen sedan i december.

– Konkursen för caféet på Albrektsvägen har inget med vår rekonstruktion att göra, säger Daniel Carlsson.

Under rekonstruktionen tvingades Daniel Carlsson dock göra vissa effektiviseringar.

Artikelbild

| Daniel Carlsson och Sockerbagarna tvingades till rekonstruktion förra året. Det hör dock inte ihop med caféets konkurs.

– Tyvärr så har några personer fått sluta. Men som det ser ut i dagsläget behöver vi inte säga upp fler anställda.

Hur ser framtiden ut?
Artikelbild

| Caféet på Norra Promnaden är öppet som vanligt ...

– Jag har stramat åt kostnaderna. Ekonomin är under kontroll och vi kommer att driva verksamheten vidare som vanligt.

Förutom själva bageriet på Risängen består nu Sockerbagarna av fyra franchiseföretaga som driver butik med tillhörande café; Risängen (i anslutning till bageriet), Norra Promenaden, Vilbergen och Krokek..

Artikelbild

| ... i likhet med det i Vilbergen.

– De här serveringarna rullar på som vanligt och går bra för respektive ägare, säger Daniel Carlsson.

Efter ett kort samtal med den nya ägaren av caféet vid Östgötaporten bekräftar hon att hon öppnar i egen regi och kommer inte ingå som franchise i Sockerbagarna.