Vitaminbrist kan vara en bidragande orsak till ålens tillbakagång. Precis som med till exempel lax och sjöfåglar handlar det om brist på tiamin, även kallat vitamin B1.

I en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports har forskare kommit fram till att tiaminbristen är betydligt mer utbredd än vad som tidigare har varit känt.

Genom kemisk och biokemisk analys har forskarna visat på tiaminbrist hos blåmussla, ejder, amerikansk och europeisk ål, atlantlax och havsöring.

"Vi kan i dag inte utesluta att den observerade tiaminbristen är så allvarlig att den bidrar signifikant till det pågående globala utdöendet av många djurarter", säger en av forskarna, Lennart Balk, i ett pressmeddelande från Stockholms universitet.

Vitaminbristen orsakar inte akuta skador hos djuren, men får i längden allvarliga följder i form av sämre hälsa och dålig reproduktion. Studien är ett led i sökandet efter orsaken till tiaminbristen.