I juni förra året hämtade officeren ut 900 patroner som används för prickskytte, enligt en anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. En chef reagerade över uttaget med tanke på att den aktuella ammunitionen har ett begränsat användningsområde.

En utredning inleddes och ett så kallat säkerhetssamtal hölls med officeren. Han berättade då att han hade tagit ut ammunitionen för att kunna provskjuta med sitt privata vapen. Mannen levde i den felaktiga föreställningen att detta skulle vara sanktionerat av överordnade.

Chefen för det aktuella förbandet har nu anmält officeren till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Mannen riskerar en disciplinpåföljd.