Organisationen uttrycker nu även oro för den ökning som skett av antalet smittade de senaste veckorna och då särskilt i trakterna av staden Beni, nära gränsen till Uganda. Sedan början av augusti har 200 fall av smitta rapporterats till organisationen, varav 165 bekräftats med tester.

Oro, våld och konflikter i området kan göra det svårare för myndigheter och hjälporganisationer att förhindra ytterligare smitta.

Den ökade osäkerheten i staden är ett av skälen till att vi ser de här nya fallen komma, säger WHO:s talesperson Tarik Jasarevic till AFP reporter i Genève.

Så sent som i början av september sade Peter Salama, chef för WHO:s akuta insatser, att organisationen förhoppningsvis skulle kunna stoppa utbrottet "de kommande veckorna".

Vid det stora ebolautbrottet i Västafrika 2013–2016 dog över 11 000 personer.

Rättad: I en tidigare version uppgavs ett felaktigt dödstal. Uppgift om antalet bekräftade dödsfall saknades också.