– Om det här fortsätter ett halvår till kan det vara dödsstöten för ett antal mjölkföretag som sitter trångt till, säger Peter Johansson på Eneberga gård utanför Norrköping, som tillsammans med brodern Tomas och pappan Bengt-Åke driver Eneberga gård, ett lantbruksföretag med mjölkproduktion.

De har fler grenar utöver mjölkproduktionen att stå på och därför är de ganska väl rustade i den hårda internationella konkurrensen som bland annat är en följd av EU:s handelsembargo mot Ryssland. Handelsembargot har lett till att Finland och de baltiska länderna inte får avsättning för sin mjölk i Ryssland, som de brukar, och att deras mjölk nu konkurrerar med den svenska på marknaden.

– Här har politikerna ett ansvar. Det finns flera skikt i det här. Vi har ett fallande internationellt mjölkpris samtidigt som de kostnaderna för att producera mjölk i Sverige ligger högre på grund av de lagkrav som finns. Det går inte ihop, säger Peter Borring, ordförande för LRF i Östergötland.

Artikelbild

| Riskerar konkurs. Peter Borring, ordförande LRF Östergötland, oroas över konsekvenserna av att mjölkpriset faller.

Dessutom ska mjölkkvoterna släppas fria inom EU under våren 2015, vilket väntas leda till att mjölkproduktionen byggs ut i vissa länder.

– Det betyder att den svenska mjölkproduktionen får hårdare konkurrens när importen av ost ökar, säger Peter Borring.

Han anser att det bästa de svenska konsumenterna kan göra för att stödja svenska mjölkbönder är att köpa svensk ost.

– Det gynnar de svenska bönderna mycket mer än om man bara köper mjölk.

Peter och Tomas Johansson delar i stort sett Peter Borrings analys. De konstaterar att mjölkpriset gått ner med 80 öre per liter sedan i våras.

– Givetvis märker vi av nedgången, men vi är också medvetna om svängningarna. Vi planerar vår produktion på längre sikt. Det vi skulle vilja är att politikerna skulle göra något åt de konkurrensnackdelar som svenska mjölkbönder har gentemot omvärlden, säger Tomas Johansson.

Men även om de inte är så hårt drabbade just nu lider de med sina kolleger, som är hårt ekonomiskt pressade.

– Problemet är att nedgången kom för fort, många har inte hunnit hämta sig från nedgångarna 2009 och 2012. Det här är tredje smällen. Nu handlar det om överlevnad, säger Peter Johansson.

Peter Borring instämmer och säger att det är de högt skuldsatta som drabbas.

– Det är de som nysatsat, de som borde vara framtidens bönder, som har det tuffast och som kan riskera konkurs.