– Hur ska ni lyckas spara 1,2 miljarder kronor på tre år utan att det drabbar medborgarna? frågar Emil Broberg, gruppledare för Vänsterpartiet och tittar uppfordrande på regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

Det är tisdag förmiddag och den dagslånga budgetdebatten i regionfullmäktige har just bara börjat. Mats Johansson har som representant för det största partiet presenterat den styrande koalitionens förslag till budget utan att nämna att det krävs effektiviseringar och åtgärder på mer än en miljard kronor under de närmaste åren för att få Region Östergötlands ekonomi i balans.

Mats Johansson svarar att det krävs att de olika verksamheterna håller sina budgetramar och att arbetet inom sjukvården görs på ett effektivare sätt.

Artikelbild

| Clara Aranda (SD) fick som gruppledare hård kritik för sitt partis budgetförslag.

– Bara att få ned de vårdrelaterade infektionerna är en åtgärd som minskar kostnaderna.

Den styrande koalitionen vill varken ha skattehöjningar, som Vänsterpartiet anser behövs, eller någon nationell kriskommission – som Sverigedemokraterna föreslår – för att komma tillrätta med bristen på resurser inom hälso- och sjukvården.

Istället efterlyser Mats Johansson (S) en diskussion med staten om hur hälso- och sjukvården ska finansieras i framtiden när befolkningen ökar, blir äldre och kräver mer vård samtidigt som färre arbetar. Även om ansvaret ligger på regioner och landsting bör staten bidra med mer pengar anser han.

Moderaternas gruppledare Marie Morell beskrev den ekonomiska situationen som väldigt pressad och att det nu behövs stora åtgärder.

Artikelbild

| Emil Broberg (V), ifrågasatte hur majoriteten skulle spara 1,2 miljarder kronor utan att östgötarna märker det.

– Det behövs en nystart för vården i Östergötland. Jag skulle gärna ta de stegen tillsammans med nya fullmäktige. Den gångna mandatperioden har jag saknat framåtanda från majoriteten (S+L+MP+C reds anm).

Moderaterna och Kristdemokraterna har lagt fram en gemensam treårsbudget och hoppas på att vinna valet för att kunna bilda en majoritet tillsammans med Liberalerna och Centern. Men de bägge partierna håller alternativen öppna. Ett alternativ finns dock inte för M och KD och det är ett samarbete med Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraternas gruppledare Clara Aranda fick hård kritik för partiets budgetförslag från fullmäktiges övriga partiföreträdare. Dels för bristen på finansiering av förslag om mer pengar till medarbetare och vård men främst för att de vill analysera kostnaderna för nyanlända och asylsökande samt förslaget att inte längre ge asylsökande rätt till fullständig vård på samma villkor som övriga invånare.

– Sverigedemokraterna har ett grundläggande diskriminerande sätt att se på människor. Vi och dom, sade Per Jameson (M) och Emil Broberg (V) undrade vilken grupp som står på tur nästa gång.

– Jag vet inte om det ens är värt att bemöta detta, svarade Clara Aranda.

Sjukvården har gått med underskott under de flesta av de senaste 25 åren. Trots det har det tidigare landstinget och nuvarande regionen kunnat visa på ett totalt överskott. Regionen har haft som mål att få ett överskott på två procent av skatteintäkter och bidrag. Överskottet ska användas för att bygga upp ett kapital. Men de senaste åren har målet minskats till först en procent och i budgeten för 2019 har det minskats till en halv procent för att ge utrymme för fler reformer. Anders Senestad (M), ordförande för regionens egna revisorer, är orolig för utvecklingen.

– Sänker man målet för överskottet under en högkonjunktur kan man inte bli annat än fundersam, säger han.