Under slutet av 90-talet drog Söderköpings kommun in julsnaps till kommunens äldreboende. Då föddes en idé om att göra en insamling för att ge boende rätten till deras snaps och glögg. Bakom insamlingen står föreningen Round Table 104 i Söderköping där Anders Granlund är en av drivkrafterna.

– Att vi kommer ut med snaps har blivit ett populärt inslag och det är många av de äldre som väntat länge på att vi ska komma, säger han.

Med under utdelningen brukar även flera barn vara, detta för att skapa en ännu bättre stämning under besöken.

– Det är alltid en skön känsla i magen när man gör denna resa. Att få se glädje hos de äldre när vi kommer med snaps, sång och lek, säger Anders Granlund.

Pengarna till att genomföra utdelningen kommer från en insamling som föreningen hade under skyltsöndagen vid första advent. Detta är 15:e året som man gör utdelningen.