Flera vårdverksamheter kan inte arbeta som vanligt efter IT-problemen i samband med helgens uppdateringar av journalsystemet Cosmic.

Detta utgör en risk för patienterna och kommer att belasta vårdpersonalen avsevärt, menar läkaren Ninni Arfwidsson.

– Jag tycker man från centralt håll förminskar problemet och inte ser hur illa det är. Vi kan inte boka patienter, inte dokumentera, varken via direktanteckningar eller diktat, inte skriva recept eller sjukintyg och ej heller förmedla oss med patienterna. Vi har ju inte ens tillgång till adress eller telefonnummer när inte systemet fungerar, säger hon.

Vårdpersonal som inte kommer in i journalsystemet kan inte ta reda på vad som sades vid patienternas senaste besök.

– Vad var tänkt och vad fann man vid senaste besöket. Varför togs proverna? Vi har blivit av med vårt arbetsinstrument helt enkelt, säger Ninni Arfwidsson.

Under tisdagens presskonferens meddelade Region Östergötland att det är oklart när IT-problemen kan vara lösta.

– Jag lyssnade på presskonferensen och jag tyckte att Annette Johansson sa att vi "arbetar på som vanligt". Politikerna tror att det flyter på som vanligt. Men det är inte sant. Vi kan knappt göra någonting utan journalsystemet och vem betalar det? Skattebetalarna, säger hon.

Artikelbild

| Journalsystem.Tills IT-problemen är lösta hänvisas personalen att arbeta manuellt med utskrivna journaler – istället för att arbeta digitalt med ordinarie IT-system.

Annette Johansson är stabschef på Primärvårdcentrum. Hon anser inte att de försökte ge sken av att vårdpersonalen arbetar som vanligt under presskonferensen.

– Jag har inte sett presskonferensen, men det jag menar är att de vanliga resurserna är på plats. Men jag betonade också att allting tar mycket längre tid och vi har begränsad kapacitet. Det var också en uppmaning till de som inte har akuta problem att vänta med att kontakta sin vårdcentral till nästa vecka, säger Annette Johansson.

En receptförnyelse som inte behövs göras just denna vecka är ett exempel på sådant som patienter kan vänta med, menar hon.

– Det är en mycket högre belastning på personalen och det är en lägre kapacitet. Patienterna märker att tillgängligheten blir lägre i och med att man inte har åtkomst till journalen och dess fulla funktionalitet just nu, säger Annette Johansson.

På vårdcentralen där Ninni Arfwidsson arbetar råder kaos.

– Sjuksköterskorna som sitter i telefon blir utslängda ur systemet konstant och kan inte boka in patienterna. Om en syrra bokar en patient till klockan 11.00 så måste den meddela alla det så det inte blir en dubbelbokning, säger hon och fortsätter:

– För varje människa som kommer in så måste vi ta fram papperslappar och skriva på, säger hon.

Dessa handskrivna journalanteckningar som skrivs medan IT-problemet pågår måste sedan föras in i systemet i efterhand.

– Det betyder att all personal i alla yrkeskategorier kommer att få jobba över, säger Ninni Arfwidsson.

Dessutom ska alla läkemedel som fanns i förra Cosmicsystemet föras över manuellt och var för sig till det nya Cosmicsystemet.

– Och så måste vi föra över alla varningar och observandum där det kan stå om patienten exempelvis fått en allergisk reaktion av penicillin och liknande. I nya journalsystemet måste vi då ta ställning till vilken allvarlighetsgrad det är – och det vet vi inte, säger Ninni Arfwidsson.

Hon betonar också att det inte rör sig om små uppdateringar i journalsystemet. De har fått arbetstid avsatt för att lära sig förändringarna.

– Det är så gott som helt nytt för oss och ser helt annorlunda ut. Även om vi övat och om allting hade fungerat som det ska, så kommer det ta minst dubbelt så lång tid per patient.

På måndagen klockan 13.00 beslutade chefen på vårdcentralen där Ninni Arfwidsson arbetar att 75 procent av vårdpersonalen fick gå hem om de ville, eftersom ingen kom in i systemet. Under tisdagen har personalen inte fått skriva i journalerna. Däremot har de fått läsa i dem. Men bara 50 procent av personalen har fått vara inloggad samtidigt.

– Allt kommer ta minst dubbelt så lång tid för all vårdpersonal, säger Ninni Arfwidsson.

– Man kanske kan tycka synd om oss som jobbar men det är patienterna som drabbas. Vi är 1 200 medarbetare och alla som har med sjukvåren att göra blir drabbade. Det här är enormt.