Stiftelsen "Forska utan djurförsök" har gjort en enkät bland Sveriges lärosäten och lyfter nu fram Linköpings universitet som ett föredöme. LiU har en plan för 3R (replace, reduce, refine), det vill säga att ersätta, minska eller förfina forskning med djurförsök.

Stiftelsen delar sedan i fjol även ut ett pris, "Nytänkaren", och båda gångerna har priset gått till Linköpingsforskare. I fjol till Gunnar Cedersund som arbetar med matematiska modeller, i år till Anna Herland som använder mänskliga celler för att bygga upp artificiell vävnad på små chip.

Billigare och bättre

Artikelbild

| Nytänkare. Matematiska modeller är ofta bättre, billigare och snabbare än djurförsök, menar forskaren Gunnar Cedersund.

Förutom djurens lidande finns det andra nackdelar med djurförsök. De är ofta både tidsödande och dyra, och dessutom måste man hantera skillnaderna mellan hur djuren fungerar och hur vi människor gör det.

Gunnar Cedersund forskar bland annat kring insulinresistens. Den traditionella metoden inom det området har varit att framkalla insulinresistens hos möss eller råttor, till exempel genom att slå ut genen som styr aptitreglering och därigenom få djuren att äta sig tjocka.

Gunnar Cedersund använder sig i stället av avancerade matematiska modeller och datorsimuleringar.

– I modellerna arbetar vi bara med mänskliga data – det man vill är ju inte att beskriva hur djur fungerar, utan människor. De här modellerna behöver inte vara perfekta för att kunna användas. De behöver bara vara lika bra – eller dåliga – som mössen.

Artikelbild

| Djurförsök kan i framtiden ersättas av andra metoder.

Sparar en miljard kronor

En sådan matematisk modell används sedan en tid tillbaka för att certifiera insulinpumpar till personer med typ 1-diabetes.

– Förut testades pumparna på hundar. Det kostade en miljard och tog 4–6 år. Nu kostar det mindre än en miljon och går på ett par månader, berättar Cedersund.

Gunnar Cedersund arbetar nu med att bearbeta den matematiska modellen för patienter med typ 2-diabetes.

– Modellen beskriver insulinresistens, inte bara på cellnivå utan också på människokroppsnivå, och den har nu börjat användas av läkemedelsföretagen för att ta fram nya läkemedel.

Område efter område

Cedersund tror att datorsimuleringar kommer att slå ut djurförsök på område efter område i framtiden, även om det kommer att ta tid.

– Det går inte att ge en absolut timeline när alla djurförsök kommer att vara ersatta, men det händer mycket på det här området nu. Det är också en politisk fråga. Det finns länder, som Holland, där det finns en uttalad ambition att helt sluta med djurförsök inom överskådlig tid.