– De flesta ryttare undviker trafikerade vägar, men eftersom merparten av Sveriges hästar finns i storstadsnära områden är hästar också en del av trafikbilden. Många olyckor med hästar och ryttare skulle kunna undvikas om kunskapen om hästar i trafiken ökade, säger Pernilla Melander, kommunikationsansvarig på Agria Djurförsäkring, i ett pressmeddelande.

Ridsporten har växt till den näst största idrotten i Sverige och det finns allt fler hästar i landet. Dock är inte kunskaperna om hur man bemöter hästar i trafiken särskilt bra hos bilister, menar Agria Djurförsäkringar.

– Om bilen är i trafik är föraren i princip alltid ansvarig vid en olycka och blir ersättningsskyldig för eventuella skador, säger Pernilla Melander.

Artikelbild

| Enligt Trafikverket betraktas hästen som ett fordon som hör hemma på vägen och inte gång- eller cykelbanan.

Hästar är flyktdjur, vilken betyder att de hellre flyr än går till attack när de blir rädda. Flyktbeteendet kan tränas bort tilll viss del, men det går inte att få bort helt. Även de lugnaste av hästar kan bli skrämda av ett fordon som dyker upp i hög hastighet.

Så möter du hästar på ett säkert sätt i trafiken:

• Sakta in

• Håll avståndet

• Fäst blicken på hästen - den kan ändra riktning och tempo väldigt snabbt

• Låt ekipaget passera eller kör förbi sakta

Det här vill ryttare helst inte möta:

• Fordon som tutar

• Fordon som passerar snabbt

• Fordon som passerar nära

• Stora, skramlande eller ljudliga fordon

• Ljudlösa fordon som dyker upp hastigt