– Vi har all respekt för att det kan upplevas som mycket pengar. Men man måste sätta in det i sitt sammanhang. Det är många medarbetare som ska träffas. Vi har tagit hänsyn till kostnaderna och hållit dem nere. Bland annat därför har vi valt Linköping. Det ligger bra och Saab arena var ett bra alternativ ekonomiskt, säger Anders Ågren, kommunikationsstrateg vid Skatteverket.

Corren når honom mitt under den pågående konferensen:

– Oj, nu måste jag snart in för att lyssna på generaldirektören Ingemar Hansson som ska tala om Skatteverkets uppdrag och inriktning! lägger han till.

Totalkostnaden för boende, resor och hela arrangemanget landar på drygt 2 000 kronor per person. Några poster i budgeten för konferensen:

Förtäring: 905 000 kronor.Resor: 512 000 kronor.

Boende (cirka 400 medarbetare): 233 513 kronor.

Arvode till byrån som arrangerar (CreativeMeetings): 230 000 kronor.

Underhållning (DJ, coverband): 77 000 kronor.

– Det är 1 500 medarbetare som träffas och vi har delat upp kostnaden på tre år, vilket betyder att vi inte kommer att ha någon liknande konferens närmaste åren. Det ger en kostnad på 700 kronor per medarbetare och år, säger Anders Ågren, kommunikationsstrateg vid Skatteverket.

Konferensen blandar allvar med skoj, men under dagen har betoningen legat på det lite mer seriösa. Bland annat har personalen fått lyssna på gästföreläsare om arbetsmiljöfrågor. Man har också bjudit in medarbetare på kontor som kommit långt med att utveckla arbetsmiljön och arbetet inom inkomstbeskattningen. Det tredje exemplet handlade om hur man utvecklat verksamheten på servicekontoren.

– Det är väldigt viktigt, vi har 700 medarbetare som arbetar inom skatteupplysningen. Skatteregler är ju inte kända för att vara enkla, så det är viktigt med service eftersom det kan bli väldigt kostsamt för exempelvis olika företag om något blir fel i redovisningen till verket, säger Anders Ågren.

Myndigheten har nyligen gjort en omorganisation och det är den Östra regionen – som sträcker ut sig på 20 orter från Sundsvall till Malmö – träffas i Linköping på fredagen. Den nya regionen bildades i september. Ett skäl till den stora konferensen är att samla personalen. Så här står det i projektbeskrivningen:

"Det är ett viktigt tillfälle för medarbetarna i den nybildade regionen att få ta del av ledningens visioner och planer för verksamheten på kort och lång sikt."