Tidskriften Expo har sedan 2008 gjort en årlig sammanställning av den rasideologiska miljöns aktiviteter, vilket ger en fingervisning av nazistiska och fascistiska gruppers mobiliseringsförmåga.

Sammanställningen för 2016 visar på 3 064 aktiviteter runtom i landet, vilket motsvarar det högsta antalet aktiviteter sedan starten.

För Östergötlands del handlar det om totalt 97 aktiviteter, att jämföra med 42 (2016) och 41 (2015), vilket är mer än en fördubbling jämfört med året innan.

I likhet med övriga Sverige är propagandaspridningen den överlägset vanligaste formen av aktivitet i Östergötland. Aktiviteterna består av flygbladsutdelningar, uppklistrade klistermärken eller andra sätt att sprida sin propaganda.

I Östergötland är det Nordiska motståndsrörelsen som dominerar – av de 97 aktiviteterna är 82 kopplade till den organisationen.

Samma bild finns på riksnivå, under 2016 genomförde organisationen 2 759 aktiviteter, fler än vad hela den rasideologiska miljön åstadkom tillsammans året innan.

Expos sammanställning bygger till största del på organisationernas egen rapportering på deras respektive sajter och sociala medier, men också på egen research.

Aktiviteterna sammanställs utifrån följande kategorier; antalet aktiva organisationer, antalet aktiviteter, den geografiska spridningen och form av aktiviteter.