Den senaste tiden har det rapporterats om att många ensamkommande barn och ungdomar som sökt asyl i Sverige mår psykiskt dåligt. Flera har försökt ta livet av sig, några har lyckats. Arif Moradi i Söderköping har fått avslag på sin ansökan, men inte kan skickas tillbaka till sitt hemland Afghanistan. Nu lever han i ett slags ingenmansland utan några rättigheter. Samtidigt har han engagerat sig för andra ensamkommande barn och ungdomar och kämpar för att de ska få stanna i Sverige.

– Jag ser mig själv i de här ungdomarna som mår dåligt, säger han.