Det säger Birgitta Holmberg, ordförande i ATSUB, anhörigföreningen för sexuellt utnyttjade barn.
Rikskrims barnpornografigrupp varnar också för riskerna med skolornas hemsidor.
Birgitta Holmberg har, efter tips från föräldrar, valt att slumpvis granska flera svenska grundskolors hemsidor.
-Det har blivit allt vanligare att barnen får göra hemsidor om sig själva i undervisningen. Ofta presenterar barnen sig med både bild, namn och adress. De berättar också om sina intressen.
Hon ser Matteusskolans hemsida som ett riktigt skräckexempel. Där är det lätt att ta reda på barns namn, hur de ser ut, var de bor och vilka intressen de har.
-Det gör det så mycket lättare för en pedofil att närma sig barnet. När man dessutom kan gå in och läsa klassens schema på hemsidan och vet när barnet slutar för dagen är det lätt att ta kontakt på ett naturligt sätt, säger Birgitta Holmberg.
-Jag vill inte att skolornas hemsidor ska förbjudas. De är i många fall jättebra. Men jag vill varna för att lämna ut uppgifter om barnen på det här sättet. Innan alltför många skolor byggt upp sina hemsidor.
Pedofilerna kan med hjälp av Internet sitta hemma vid köksbordet och leta efter barn de vill förgripa sig på.
Innan uppgifter om en enskild elev läggs ut på skolans hemsida måste både eleven själv och föräldrarna godkänna att uppgifterna läggs ut.
-Det gör att skolorna fråntar sig ansvaret. Händer det något är det inte skolans sak. Det är du som förälder som har gett tillståndet och det är därmed ditt ansvar.
Birgitta Holmberg tror inte att alla föräldrar inser vidden av att ge tillstånd för hemsidor på Internet.
-Skolan bör informera både barn och föräldrar om riskerna med att lämna uppgifter på Internet. Barn behöver veta att de inte ska lämna ut uppgifter om sig själva hur som helst.
<p><b><font size="2">"Inget nytt fenomen"</font></b>
Hon får stöd av Rikskrims barnpornografigrupp i Stockholm.
-Egentligen är det inget nytt fenomen. Det är precis som när pedofiler använder sig av skolkataloger för att få kontakt med barn.
Det är bara så mycket enklare med Internet. Där får man också i många fall tillgång till barnens egna e-postadresser, säger Sofia Ask, kriminalinspektör vid Rikskrims barnpornografigrupp.
-Ärenden där pedofilen fått kontakt med barn via e-postadressen ser vi ökar.
Hon varnar speciellt för att låta publicera bilder på nätet.
-Det har hänt att foton på skolbarn lagts in på porrsajter.
Genom e-postadressen kan pedofilen ta kontakt och utge sig för att själv vara ett barn för att få möjlighet att träffa barnet.
Sofia Ask jämför sättet att ta kontakt med telefonens Heta-linje.
-Den finns fortfarande och precis som chattandet på Internet är det en mötesplats. Det är jättebra i många fall. Men det som är bra har också dåliga sidor när fel personer använder det.
Sofia Ask vill inte att skolorna ska sluta med sina hemsidor.
-Men det är viktigt att problemet uppmärksammas. Ofta kan barnen mer om Internet än sina föräldrar. Man kan lära av varandra.
<p><b><font size="2">"Vanligt förnuft"</font></b>
Men precis som att man lär sina barn att inte följa med främmande personer ska man lära dem att vara försiktiga med att lämna ut uppgifter om sig själva på nätet.
-Det är inte att skrämma barn, det är vanligt förnuft, säger Sofia Ask.
Matteusskolan i Norrköping har sedan årsskiftet två nya rektorer. De har ännu inte hunnit sätta sig in i reglerna när det gäller skolans hemsidor.
-Jag har jobbat på en annan skola där vi bestämde att vi inte skulle lägga ut mycket information. Men hur diskussionerna har varit här på Matteusskolan vet jag inte, säger rektor Christina Åkerman.
Hon vet inte heller vilka regler som gäller när eleverna gör hemsidor i skolan eller om föräldrarna tillfrågas.
Däremot påpekar Christina Åkerman att hon genast ska ta upp frågan både med personal och föräldrar. Redan kommande vecka ska det vara föräldraråd på skolan.
-Då är det ett bra tillfälle att prata med föräldrarna och se vad de tycker, säger Christina Åkerman.