Varningen gick ut vid tolvtiden på dagen på lördagen och trafiken bedöms påverkas fram till klockan 13.45

Uppdatering klockan 14:02: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.