Kommunerna har en skyldighet att erbjuda förskola 15 timmar i veckan för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. I Finspångs kommun har de här barnen haft möjligheten att delta i förskoleverksamheten tre timmar varje vardag – mellan klockan 08 och 11.

Men det har framkommit önskemål från vårdnadshavare om en mer flexibel lösning, när det gäller själva tiderna. I höstas lämnade en förälder in ett så kallat e-förslag om att man även borde kunna få välja alternativet fem timmar per dag, tre dagar i veckan.

Förslaget fick över 60 namnunderskrifter. Bland kommentarerna som lämnats stod bland annat: ”Det blir en stress för barnen att åka fram och tillbaka för så få timmar, speciellt om man inte har dagis bakom hörnet” och ”barnen mår så mycket bättre av det än att ryckas ifrån verksamheten och uteslutas ur mycket viktiga delar under dagen”.

Och det är just barnens bästa, som politikerna i första hand ser till när en ändring nu kommer att genomföras från och med i höst.

– Förslaget är jättebra. Det innebär att man alltså kan välja tre timmar fem dagar i veckan eller fem timmar tre dagar i veckan. Men man måste ta hänsyn till förskolans verksamhet och stämma av där, så det inte blir fullt med barn under vissa tider och i princip inga under andra tider, säger utbildningsrådet Frida Granath (S).

När det gäller förskoleklasserna, det vill säga den obligatoriska verksamheten riktad till sexåringarna, sker också en förändring av tider. Hittills har barnen gått från 8.00 till 11.30, men nu utökas tiden med ungefär två timmar om dagen.

– Det har till viss del att göra med skolskjutsar. Genom förändringen kan de här barnen åka med samma skolskjutsar som eleverna i årskurs ett och två. Barnen får också möjlighet att äta på skolan. Det förbättrar även för pedagogerna som inte behöver stressa. Nu hinner de varva både pedagogik och lek på ett bättre sätt, precis som det ska vara i den här typen av verksamhet, säger Frida Granath.

En genomgång av kösituationen och beläggningen på kommunens förskolor visar nu också att det ser väldigt positivt ut, menar Frida Granath.

– Ja, inför hösten släpps fler platser än vad det finns barn i kö just nu. Det beror bland annat på starten av Högklints förskola och att ytterligare en avdelning öppnar på Dalens förskola, förklarar hon.