Nu ska den som är arbetslös, och tillhör det som kallas spår ett, kunna se vilka som är bäst att hjälpa till att hitta jobb. Arbetsförmedlingen inför ett betygssystem där alla företag som anlitats för att hjälpa till med matchning får ett omdöme om hur bra man är.

Leverantörer som finns på en ort jämförs med varandra och betygsätts med en till tre stjärnor. Ju bättre resultat till arbete eller studier, desto fler stjärnor. Ratingen (antalet stjärnor) räknas ut med hänsyn till olika faktorer, som hur lätt eller svårt det är att få jobb på orten och deltagarnas olika förutsättningar, till exempel yrkesbakgrund och utbildning. Det är Arbetsförmedlingen som räknar fram ratingen.

– Det kan vara svårt att veta vilken levantör man ska välja. Vi vill göra det enklare för våra arbetssökande att välja leverantörer av hög kvalitet, som lyckas bra när det gäller att få ut sina deltagare i jobb eller studier, säger Björn Elmqvist, chef på Arbetsförmedlingens enhet externa tjänster.

Det är tänkt att ratingen ska uppdateras var tredje månad. Och finns det företag som visar dåliga resultat upprepade gånger kommer Arbetsförmedlingen agera.

– Vi tror att det här kommer att bidra till en högre kvalitet, då leverantörer som kan visa goda resultat gynnas, säger Björn Elmqvist.