De fossiliserade bitarna har grävts fram i Balde de Leyes i provinsen San Juan. Det handlar om skelettdelar från hals, svans och ben på en sauropod, gruppen som innehåller de största djur som någonsin gått på vår planets yta.

Arten har döpts till Ingentia prima. Och det sensationella är att materialet är 200 miljoner år gammalt, från slutet av den period som kallas trias. "Det tyder på att gigantism har sina rötter mycket längre tillbaka än vad vi trott", säger paleontolog Cecilia Apaldetti enligt den rapport som nu publicerats i tidskriften Nature Ecology & Evolution.

Teorierna hittills har varit att dylika växtätande bjässar utvecklades under den efterföljande jura-perioden. Storleken blev en slags kapprustning i försvar mot rovdinosaurierna.

Artikelbild

| Illustration av hur sauropoder kan ha sett ut.

De största sauropoderna kunde väga 70 ton, men det var många miljoner år efter det att denna argentinska urinvånare gått hädan. Ingentia prima beräknas ha kunnat väga tio ton, motsvarande "bara" två-tre afrikanska elefanter. Och exemplaret man nu hittat var en unge som bara hade nått två tredjedelar av en vuxens storlek när den dog på det som då var en savann.