Vattnet är den största frågan och vad kan jag göra? Jag är bara minister. Precis så svarar vattenministern Abdusalam Razzaz på Tanja Holms fråga i ”Jemen är bra!”.

Men hon vet hur man ställer följdfrågor när hon skriver sina reportage från Mellanösterns fattigaste land och ger oss berättelser som utmanar.

För Tanja Holm nöjer sig inte med de enkla bilderna och infallsvinklarna. Hon går runt ett hörn till, hon frågar ytterligare en person, hon presenterar några omskakande fakta till just när jag tänker att nu har hon nått dit hon vill.

Artikelbild

| Envist grävande efter svar. Tanja Holm frågar tills hon för svar i "Jemen är bra".

Som när hon träffar vattenministern. Han föreslår att intervjun ska äga rum hemma hos honom för då kan de tugga qat och han kan då svara mer ärligt.

Tanja Holm dröjer kvar, frågar om den sjunkande grundvattennivån och om att nästan hälften av vattenresurserna går åt till att odla droger. Han svarar att nej, det kan han inte ägna kraft åt, för ”vi försöker få ihop pengar att överleva från dag till dag”. Så vattenbesparing ”är inget vi bekymrar oss med”.

Jodå, det finns vattenlagar, men folk gör som de vill. Hans ansvar? Tanja Holm, som kan sin läxa, fortsätter fråga, reser till fälten, tar sig upp i bergen, undersöker hur det är med vatten hos brandkåren...

Och efter det: Vi är ute i öknen, vi lär oss om kastsystemet, vi möter kvinnor som fängslats, vi lär oss när det är dags att gifta sig, vi ser förtryck, vi går i köpcentrum, vi tjuvlyssnar på fackmöten, vi upptäcker att flickskolan al-Durra är en idealisk plats för prickskyttar, och vi ser öppningar där dörrar finns. Det är många möten, och ännu fler dialoger där mycket blir sagt.

Framför allt uppenbaras ett land i uppbrott och Tanja Holm – som bott där sedan 2009 och som är fullt medveten om hur fel man kan se om man förstår för lite – visar med stark energi oss Jemens läge, att politiker ofta ser åt ett annat håll, att ”allt är från Gud”, hur man tar hand om objudna gäster, och hon springer åt andra hållet så fort det liknar sensationsskrivande.

Varje kapitel är en berättelse i sig, samtidigt som samlingens reportage bildar en båge som omfamnar helheten. Tanja Holm är bra!