Det är ganska högt tryck nu och det blir det ofta inpå sommaren. Det är många som kommer på att nu är det sommar och nu vill jag ha körkort, säger Marcus Jakobsson, trafiklärare på Umeå-Vännäs Trafikskola.

Sommaren har länge varit högsäsong för att ta körkort. Men kombinationen körkortssäsong för alla behörigheter och minskad bemanning på Trafikverket innebär risk för långa väntetider. Under våren arbetar myndigheten därför för att minska belastningen, exempelvis har man extraöppet på helger och kvällar.

Vi gör en stor satsning inför varje sommar för att minska riskerna för långa väntetider. Förra året uppmanande vi även körkortstagare att komma in även under våren. Vi märkte att man lyssnade på vår rekommendation, säger Ylva Lundin, kommunikationschef på Trafikverket Förarprov, till TT.

Enkelt och snabbt

Allt fler av aspiranterna väljer också att ta automatkörkort, enligt uppgifter från Trafikverket. Körskolor runt om i landet har också märkt av det ökade intresset, enligt en rundringning som TT har gjort. De främsta skälen är att eleverna upplever det som enklare och att det går snabbare än att ta ett manuellt körkort. Det gäller även på trafikskolan i Umeå där den första automatbilen är på ingång nu i maj.

Vi har faktiskt inte haft det tidigare. Men vi märker av den här trenden också såklart, säger Marcus Jakobsson.

Fler chansar

Det är också allt färre som klarar att ta körkoret på första försöket. I snitt klarar de allra flesta provet på två försök, men det finns en ökad trend där andelen som står för mer än ett omprov ökar, enligt Trafikverket.

En undersökning från VTI (Väg- och trafikforskningsinstitutet) pekar på att den vanligaste orsaken är att provet underskattas, samtidigt som den egna förmågan överskattas.

Att chansa blir allt mer vanligt. Blir man underkänd tar man det inte speciellt hårt, utan tar nästa uppkörningstid så fort det går, utan att öva speciellt mycket emellan, säger Berit Johansson, förbundsordförande för Sveriges Trafikskolors Riksförbund.
Det är sällsynt, men det har förekommit att test avbrutits direkt för att man inte ens kunnat backa ut bilen. Körkort är något att planera inför eftersom det inte enbart är proven som ska avklaras, syftet är trots allt att bli en säker förare för resten av livet.

Kvalitet i slutändan

En annan förklaring är att utbildningen är krävande och kan lätt bli en ekonomisk påfrestning, menar Marcus Jakobsson.

Jag tror att fler provar att köra upp privat, fast man kanske inte är redo för det. De vill försöka komma ur det på ett billigt sätt, när det egentligen kanske är kvaliteten som är det viktigaste i slutändan.