Skuldsanering innebär att en skuldsatt person betalar av en andel av sina skulder under några år. Resterande skulder slipper den skuldsatte att betala.

Förra året fick 542 personer i Östergötland skuldsanering, jämfört med 476 under 2017. Det motsvarar en ökning med närmare 14 procent. Av de skuldsatte östgötar som beviljades skuldsanering förra året var 266 män och 276 kvinnor.

– Man kan se skuldsanering som en ekonomisk rehabilitering. Det är bra att de som har haft skulder i många år får möjlighet att starta om, säger Matthias Blomberg, teamchef på Kronofogden, i en kommentar.

Vid årsskiftet hade 1 642 östgötar en pågående skuldsanering, jämfört med 1 364 året innan.

– Det har blivit enklare att ansöka om skuldsanering. Det är en av orsakerna till att fler ansöker om och beviljas skuldsanering. En annan kan vara lättnaderna i reglerna, exempelvis de två betalningsfria månaderna, säger Matthias Blomberg och fortsätter:

– Ta hjälp av en budget- och skuldrådgivare. Då är sannolikheten större att du får ett positivt svar på din ansökan.