I Östergötland blev 533 personer godkända på teoriprovet för jägarexamen förra året. I statistiken från Naturvårdsverket redovisas siffror på godkända provtagare från varannat år och 2015 var det 551 personer som fick grönt ljus att jaga. Antalet har alltså minskat något under de senaste två åren men jämfört med 2011, då det var 418 som godkändes, har antalet ökat med nästan 30 procent.

– Det är en fortsatt hög nivå av intresse, säger Daniel Bladh, handläggare på viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, om nivån för hela landet där totalt 13 000 personer klarade teoriprovet.

Läs mer: Målmedvetna tjejer med jakten i sikte.

För att ta en komplett jägarexamen krävs att man klarar av teoriprovet samt tre praktiska prov: hagelgevär, grundprov för kulgevär och högviltprov för kulgevär. Om man bara vill jaga med exempelvis hagelgevär räcker det att klara teoriprovet och hagelprovet.

Det var fler som klarade av teoriprovet än skytteproven under förra året. Grundprovet för kulgevär hade 494 godkända skyttar, hagel 484 och 483 personer klarade högviltsprovet.