Som vi tidigare rapporterat genomfördes en nationell amnesti för explosiva varor mellan den 15 oktober 2018 och den 11 januari 2019.

Nu har vi slutresultatet av amnestin. För region Öst (Jönköping, Sörmland och Östergötland) landade det totalt på 170 kilo explosiva varor och sammanlagt 380 ärenden.

För Östergötlands del blev det 35,58 kilo varor och totalt 131 ärenden, varav flest var i Norrköping (56), följt av Linköping (50) och Motala (50).

Tittar man vad det var som lämnades in i vårt län så var det mest sprängmedel (10,86 kilo). I den kategorin återfinns sprängämnen, pentylstubin och dylikt. Därefter följde krut (10,34 kilo) och finkalibrig ammunition (9,60 kilo).

Polisen fick även in mindre mängder av tändmedel och pyroteknik.

Under själva amnestin upplevde polisen att det var ett extra högt tryck under den första veckan då det var ett stort antal ärenden på gång. Det normaliserades under huvuddelen av amnestin för att öka igen sista veckan.

På riksnivå dominerade sprängmedel (totalt 2 013 kilo), följt av finkalibrig ammunition (213 kilo) och pyroteknik (139 kilo). Det lämnades även in 22 handgranater.

Under amnestin kunde alla som ville kontakta polisen för att lämna in explosiva varor utan juridiska påföljder. Den grundades i ett regeringsbeslut med syfte att minska den illegala tillgången på explosiva varor kopplat till den grova brottsligheten.