Från och med 10 april är det samma öppettider som gäller för huvudentréerna på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och lasarettet i Motala. Det är en del i det säkerhetsarbete som pågår inom Region Östergötland. Bakgrunden är att det inträffat en rad händelser på sjukhusen samt att besökare och patienter går vilse i korridorerna, berättar Tomas Samuelsson, säkerhetsstrateg i Region Östergötland.

– Vi behöver tajta till öppettiderna så att vi undviker att vi har fel personer på fel plats. Vi behöver få kontroll över flödena så att personer med brottsligt syfte inte kommer in. Det är en trygghetsfaktor för patienter, besökare och medarbetare.

Det är främst på de större sjukhusen som säkerheten måste skärpas. Många ingångar och verksamheter gör det svårt att se vilka som går in och ut, inte minst efter att US i Linköping byggdes om. Skyltningen har inte alltid hängt med och trots tydliga kallelser med vägbeskrivningar har personal stött på besökare och patienter i kulvertar som frågat om vägen. Det har även hänt att obehöriga har vistats i personalingångar som inte har varit låsta.

Artikelbild

| Regionen ser över säkerheten på sjukhusen och efter 10 april gäller nya och kortare öppettider på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

– Det behöver inte vara så att man är där i brottsligt syfte. Det kan vara så att man är i rätt hus, men går in där det inte är skyltat, säger Tomas Samuelsson.

Hittills har långt ifrån alla personalingångar varit låsta vilket har medfört att passerkort som felaktigt har lämnats kvar på arbetsplatsen har kommit på villovägar. Därför skärps även personalens rutiner.

– Nu låser vi ingångar och kräver att personal har både passerkort och kod för att komma in, säger Tomas Samuelsson.

Det har även inträffat både stora och små stölder på sjukhusen. I juni förra året stals medicinskteknisk utrustning, så kallat endoskop, vid ett och samma tillfälle på Universitetssjukhuset som hade ett värde mellan åtta och tio miljoner kronor.

Artikelbild

| Regionen ser över säkerheten på sjukhusen och efter 10 april gäller nya och kortare öppettider på lasarettet i Motala.

– Det här är internationella ligor som har drabbat tre, fyra sjukhus i landet under samma period, säger Tomas Samuelsson.

I det fallet stod utrustningen på ett utrymme som inte var låst. Utrustningen som används bland annat för att undersöka mag- och tarmsystem var heller inte större än att den rymdes i två, tre ryggsäckar.

– Vi har gjort en del mindre åtgärder direkt efter stölden men det tar tid att göra förändringar, inte minst informationsmässigt och våra tekniska möljligheter måste också finnas, säger Tomas Samuelsson.

Säkerheten på sjukhusen behöver också skärpas då det har varit ett antal hot- och våldincidenter, främst mot medarbetare.

– Det har inte varit någon stor volym, men det här är här ett sätt få bort onödiga riskmoment. Det är huvudentréerna vi ser över nu och vi kommer att fortsätta se över andra delar på sjuhkuset också. Vi vill inte fördärva tillgängligheten på något sätt, den ska vara hög, men det behöver inte alltid betyda att dörren ska vara olåst, säger Tomas Samuelsson.

Huvudentréerna kommer att vara öppna klockan 06.30-19.30 måndag till fredag och klockan 08.00-19.30 på lördagar, söndagar och helgdagar. Därefter kan patienter nå personal via porttelefon. Akutmottagningarna kommer fortsätta vara öppna men personer som inte är akut sjuka hänvisas i första hand till huvudentrérnas porttelefoner. Verksamheter som tar emot patienter på tider som ligger utanför sjukhusentréernas öppettider har egna system för att släppa in patienter och besökare, exempelvis porttelefoner.