"Jag uppmanar allmänheten att undvika färsk kyckling för att minska risken att insjukna i campylobacterinfektion". Så skriver Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Region Gävleborg, i ett kommande pressmeddelande.

Att en smittskyddsläkare går ut och varnar befolkningen angående ett livsmedel utan att vara i samklang med berörda myndigheter, som Folkhälsomyndigheten eller Livsmedelsverket, är extremt ovanligt.

Det är mitt ansvar enligt smittskyddslagen att informera och ge råd till befolkningen, säger Signar Mäkitalo till TT.

Inga åtgärder

På kort tid har antalet insjuknade ökat kraftigt, samtidigt som myndigheterna inte vidtagit några speciella åtgärder. I stället för att sluta äta svensk färsk kyckling har Jordbruksverket velat understryka konsumenternas ansvar, att vara nog med kökshygienen.

Men att svenskarna blivit slarvigare i köket tror inte Signar Mäkitalo på.

Det måste finnas andra orsaker till ökningen av sjukdomsfallen, säger han.

Branschen har tidigare sagt att man identifierat ett problem med en transportbur, men trots åtgärder har antalet sjukdomsfall inte gått ned.

Jag tycker inte att man ska använda svenska befolkningen som en måttstock om vissa åtgärder har effekt eller inte, säger Signar Mäkitalo.

"Extremt noggrann"

Enligt Mäkitalo kan man bli "rejält sjuk" av campylobacter.

Man kan få hög feber, blodig avföring och väldiga magsmärtor. I efterförloppet kan man även drabbas av ledbesvär och om man har otur kan man även drabbas av blodförgiftning. Vi har flera patienter i Gävleborg som vårdas på sjukhus på grund av campylobacter, säger han.

Om man ändå äter färsk kyckling måste den tillagas väl.

Man måste vara extremt noggrann, säger Signar Mäkitalo.

Varningen att undvika färsk kyckling "gäller tills nationella myndigheter meddelar att problemet med ökad mängd campylobacter-bakterier i färsk kyckling är löst i konsumentledet", skriver Mäkitalo i pressmeddelandet.