– Det är en planerad time-out, säger Fredrik Wastesson, VD för Husby Säteri och tidigare VD för bolaget Nordiskt Psykiatricentrum, ett uppdrag han nu lämnat.

– Patienterna kastades ut, säger Magnus Callmyr, som både erbjöds konsultuppdrag i verksamheten men även plats som patient.

Han har själv en psykiskt relaterad diagnos och är även känd som debattör i ämnen som rör psykisk sjukdom, droger och missbruk.

Callmyr är kritisk till hur ägarna i Nordiskt Psykiatricentrum har hanterat situationen som uppstått.

– Ger man sig in på den marknaden måste man göra det seriöst och långsiktigt med stor hänsyn till den utsatta målgrupp man ska tjäna pengar på, säger han.

Det råder delade meningar om händelserna. Enligt Fredrik Wastesson, VD för Husby säteri, kontaktades han under vintern av Christian Gergils i bolaget Nordiskt Psykiatricentrum. Han ville starta en klinik för att göra adhd-utredningar på vuxna. Han hänvisade till en ny lag som ger patienter rätt att få en ny bedömning av sin psykiska diagnos. Landstingen skulle då kunna remittera dessa patienter till kliniken. En terapiform skulle vara att jobba med hästar.

Gergils presenterade idén om Husby Säteri som delägare i den planerade kliniken där de skulle leverera mat och boende.

Fredrik Wastesson säger att han först kände sig mycket tveksam till idén. Men när han såg tunga namn inom näringsliv, politik och psykiatri stå bakom planerna, ändrade han sig och tackade ja.

Två av namnen var Peje Emilsson, ägare till skolkoncernen Kunskapsskolan och Sten Levander, professor emeritus i psykiatri vid Lunds universitet.

Kliniken startade med nio patienter som skulle snabbutredas. Enligt Wastesson skulle verksamheten sedan utvärderas under sommaren och förhoppningsvis återupptas i augusti. En orsak var att bolaget ville se om landstingen skulle betala för patienterna.

– Patienterna var färdigutredda när vi bestämde att ta time-out. Ingen har blivit utkastad, den som ville fick stanna, säger han.

I samband med starten uppstod enligt Wastesson ett bråk mellan Gergils och en av de anställda, något som påskyndade time-outen.

Interna stridigheter har sedan blossat upp och nu har både Wastesson och Peje Emilson sålt sina andelar till majoritetsägaren Håkan Gergils, Christians far.

– Jag är besviken. Alla inblandade har ju trott på vårdidén. Men det var helt omöjligt att genomföra, säger Wastesson.