Det har skett en stadig ökning av sjukfrånvaro bland lärare i Söderköping de senaste åren. Det gäller såväl grund- och gymnasielärare som förskolelärare. Det visar färska siffror från kommunen.

– Vi har sett en generell ökning inom hela lärarkåren, säger Mattias Geving, som anser att det är för tidigt att säga vad det exakt beror på.

– Delvis har det nog att göra med att lärarna har fått en alltmer pressad arbetssituation, det tror jag, säger han.

2016 var 4, 8 procent av lärarna och förskolelärarna sjukskrivna, 2017 hade siffran stigit till 5, 4 procent. Och första halvåret 2018 var sjukskrivningarna lika många som under hela 2017. Men årets höga siffra oroar inte Mattias Geving.

– Sjukskrivningarna är alltid fler på våren till följd av influensor. Så det är inte konstigt, det brukar jämna ut sig under året.

Enligt Mattias Geving har förvaltningen skickat signaler till nämnden om att det inte finns utrymme för ytterligare besparingar.

– Vill man behålla kvalitén går det inte att spara mer. Våra lärare är redan nere på grundbemanning, säger han.

Kjell Eriksson, ordförande för barn- och utbildningsnämnden, ser med viss oro på den ökade sjukfrånvaron.

– Men siffrorna är lite trubbiga. Vi vet inte varför folk är sjuka. Beror det på arbetsmiljön, beror det på influensa – det vet vi inte, säger han.

– Däremot ser vi sjukfrånvaron som en signal vi behöver vara uppmärksamma på, säger han.

Enligt Kjell Eriksson finns inte några planer på att spara vad gäller lärartäthet, men inte heller några planer på att anställa fler inom skolan.

– 2016 började vi backa upp med specialpedagoger i klasserna. Detta för att lärarna skulle kunna ägna sig åt undervisningen.

– Men det sätter ju förstås mer press på de legitimerade lärarna vad gäller exempelvis betygsättning, säger han.

I förskolan ser det annorlunda ut. Där vill man öka bemanningen.

– 2015 var det 5, 9 barn per vuxen, i år är det 5, 3 barn per vuxen. Vårt mål är att den siffran ska vara nere på 5 barn per vuxen, säger han.

Lärarförbundet har också reagerat över sjuktalen.

– Vi vet att lärare på fritidshem har det tufft. Nästa år införs legitimationskrav på fritidslärare, det innebär att man också ska kunna arbeta som ämneslärare i slöjd, musik eller idrott, Peter Toresand, vice ordförande på Lärarförbundet i Söderköping.

– En fritidslärare kan alltså arbeta som idrottslärare på förmiddagen och på fritidshem på eftermiddagen, det är slitigt, säger han.