Socialnämnden anser att eftersom det finns ett fungerande kommunalt stödboende och ett stödcenter möjliggör det för 18-åriga ungdomar som fortfarande befinner sig i asylprocessen att få stanna kvar i Söderköping. Under förutsättning att kommunen får fortsatt statlig ersättning för lokalkostnader kan ungdomarna erbjudas boende på Södra väduren och Munkbrogatan fram till slutet på november.

Lena Karlström (C) yrkade på att beslutet ska kunna omprövas innan tidens utgång, dock senast vid nämndens möte i oktober. Detta eftersom det vid tillfället för sammanträdet fortfarande inte var säkert att den gymnasielag som trädde i kraft den 1 juli skulle gälla. Hennes förslag togs med i beslutet.