INSÄNDARE Söderköpings kommun riskerar att avveckla i stället för att utveckla skärgården i ett nu aktuellt ärende! Det handlar om en skärgårdsbrukare som under några sommarmånader vill prova med servering på Aspöja i S:t Anna skärgård. Denna ö som ligger långt ut i skärgården och har ett 20-tal bofasta vill kommunen också se som en ”nod för turism/besöksnäring” med service som ”kan komma att utvecklas, på initiativ av markägare och verksamhetsutövare i området”.

Nu vill en bofast skärgårdsbrukare med familj komplettera sitt näringsfång med att under ett par somrar prova med en servering för fritidsboende och turister i ett av husen på gården. Verkar det bli ett hållbart ytterligare försörjningsben att stå på för henne och familjen, så kommer de att renovera en befintlig byggnad i anslutning till vattnet. Hon har nu ansökt om ett tidsbegränsat bygglov för att prova med servering under några år i huset på gården. Allt ser alltså ut att ligga mitt i prick när det gäller levande skärgård och lokalt förankrad näringsutveckling - men kommunens tjänstemän har nu föreslagit att man ska avslå (!) bygglovet för att det kanske kan störa en fritidsboende ett 50-tal meter bort (alla andra är översvallande positiva). Vi, ett antal fritids- och fastboende på Aspöja, hoppas att Söderköpings kommun tar sitt förnuft till fånga och ger tillfälligt bygglov för att prova med servering på Aspöja!