Den förste juni meddelade Söderköpings kommun att de infört bevattningsförbud då vattenförbrukningen ökade med det varma vädret. Nu har kommunen på sin hemsida meddelat att förbudet upphävts i Söderköping stad, men att de uppmanar folk att fortsättningsvis hushålla med vattnet. Bevattningsförbudet kvarstår i Luddingsbo, Västra Husby och Snöveltorp.