– Vi trodde att odlingen skulle ge ungefär 1,2 kilo musslor per meter rep, men det blev 3,2 kilo, säger en uppenbarligen nöjd Mats Emilsson från Vänsö som sköter odlingen.

Mats Emilsson är övertygad om att musselodlingar på sikt kommer att bli kommersiellt gångbara även om de inte är det än. Hans vision är att det ska finnas tio musselodlingar i östgötaskärgården framöver. Det skulle både vara bra för Östersjön och för skärgårdsborna eftersom odlingarna minskar övergödningen samtidigt som de genererar arbetstillfällen.

Musslorna kan dessutom bli bra gödningsmedel för lantbrukare och bli foder till höns och grisar.

Artikelbild

– Vi räknar med att den här odlingen har tagit upp ungefär 957 kilo kväve och 95,7 kilo fosfor, berättar Mats Emilsson som hoppas att projektet ska få leva vidare ett par år till så att det hinner börja generera pengar. Än så länge saknas bland annat en infrastruktur för hur musslorna ska avsättas.

För att skapa intresse och öka kunskapen kring musselodlingar hölls därför en inspirationsdag i veckan i Mon i Sankt Anna.

– Vi ville sprida kunskap om musselodlingen som åtgärd mot övergödningen ur ett regionalt perspektiv, berättar Lena Tasse, projektledare på Region Östergötland.

Inbjudna var politiker, tjänstemän, myndigheter och andra musselodlare men även representanter för turistnäringen. Med var även Johanna Ståhle och Linnea Henriksson från Linköpings universitet som gjort en livscykelanalys av odlingen som sitt examensarbete inom energimiljömanagement.

Artikelbild

– Och vi har kommit fram till att musslorna faktiskt minskar övergödningen även när man räknar med sånt som båtåkande och material, berättar Johanna Ståhle.

Musslorna renar vattnet eftersom de lever av växtplankton. Därmed binds näringsämnen som fosfor och kväve som bidrar till övergödningen. Och när musslorna skördas tas näringsämnena bort ur vattnet.

Artikelbild

– Det här är ett lyckat projekt och det är viktigt att det får fortsätta säger Helene Ek Henning, samordnare miljöövervakning på länsstyrelsen i Östergötland. Musselodlingen är ett bra komplement till andra åtgärder för att minska övergödningen i Östersjön.

Länsstyrelsen har genom Havs- och vattenmyndigheten fått pengar som bland annat använts för att finansiera musselodlingen.

Artikelbild

– Det vore synd om den inte skulle kunna fortsätta men det är mycket på gång bland annat för att skapa avsättning för musslorna, ­säger hon.

Kjell Eriksson, socialdemokratisk kommunpolitiker i Söderköping, tyckte att besöket på odlingen och inspirationsdagen var intressant.

Artikelbild

– Det lokala näringslivet är viktigt och vi behöver utveckling så att livet i skärgården underlättas, säger han. Hur kommunen skulle kunna bidra till att odlingen ska kunna utvecklas kan han ­däremot inte säga.

– Jag kan för lite om den frågan, men nästan hela kommunens majoritets­beredning har varit med idag så det finns ett stort intresse för den verksamheten i kommunen.