I dag får alla elever som har sin utbildning på Nyströmska gymnasieskolan fått en giltig årsbiljett med närområde Söderköping. Samma sak gäller för elever i grundskolan som har rätt till skolskjuts. Detta infördes 2014 och då tog kommunen även bort avståndsreglerna.

Men nu är förslaget att ändra detta igen. För tre år sedan var det samma pris på läsårsbiljetten och årsbiljetten. Men nu har årsbiljetten ökat i pris och kostar drygt 742 kronor mer per person. Därför förslår samhällsbyggnadsnämnden att kommunen ändrar reglerna och ger eleverna det billigare busskortet. Det skulle spara 212 000 kronor om det gäller alla elever.

Med läsårsbiljetten kan eleverna åka vardagar 06-19 och inga lov eller helger.

Samtidigt förslår nämnden att kommunen ska återinföra avstångsreglerna, det vill säga att bara gymnasieelever som bor fem kilometer från skolan har rätt till busskort. Då sparar kommunen 361 000 kronor ytterligare.

Den borgerliga oppositionen har reserverat sig mot beslutet. Ärendet kommer upp i kommunstyrelsen men beslutet tas av politikerna i kommunfullmäktige.