Vid en livsmedelsinspektion 2015 upptäcktes att ytorna på en bänkskiva och ett underskåp i förskoleköket var så slitna att de är svåra att hålla rena. Vid en ny kontroll i mars i år konstaterades att köksbänken inte bytts ut och verksamhetsutövaren, det vill säga barn- och utbildningsnämnden, ålades att åtgärda felet innan 9 juni. Men inget har hänt sen dess. Vid senaste mötet trappade samhällsbyggnadsnämnden upp kraven på åtgärder och beslutade om ett vite på 50 000 kronor om bänken inte byts ut innan den 22 november.

Varför har ingenting gjorts?

– Det finns ett enkelt svar på det. Ramunderstaden är förvaltare och ska sköta om våra lokaler. När vi fick det här påpekandet efter en tillsyn framförde jag till Ramunderstaden att det måste åtgärdas. Det har inte blivit av och av vilken anledning vet jag inte, säger Bassam Mourad, förskolechef på Engeln.

Caroline Ring, tf vd på Ramunderstaden säger att ärendet, på grund av personalomsättning tyvärr har fallit mellan stolarna.

– Vi kommer att se över rutinerna så att det inte ska hända igen.

Maten på förskolan tillagas inte i det aktuella köket utan kommer från Ramunderskolan, men livsmedelsinspektör Therese Rauker anser ändå att bristen är allvarlig.

– De skär frukt, brer smörgåsar och gör frukost där och ett kök ska vara intakt. Det ska vara rena och släta ytor oavsett. Dessutom har det varit eftersatt i många år, det här är inget nytt.

Men Bassam Mourad anser inte att det finns någon anledning för föräldrar att känna oro.

– Det är klart att miljö- och hälsa har gjort sin tillsyn och sin bedömning. Men vi har ordnat det så att det inte ska drabba några barn. Vi undviker att hantera mat där, säger han.

Nu har Annika Wetzer Hellman, fastighetsansvarig på kommunen, kontaktat Ramunderstaden och åtgärder är på gång.

– Jag kommer att vara på plats på måndag och då ska byggare komma dit och byta ut bänk och köksluckor.