I gruppen ingår tjänstemän och politiker, två från alliansen och en från oppositionen, som ska gå igenom olika användningsmöjligheter, alternativt avyttring. Men gruppen ska också jobba med liknande frågor i fortsättningen.

– Nu måste vi titta på vad vi kan behöva behålla för fastigheter. Det blir ju driftskostnader även om hus står tomma, säger Börje Natanaelsson, kommunalråd (M).

– Jag tror att vi kan komma fram till ett beslut efter sommaren.

Artikelbild

| Brunnslasarettet ligger naturskönt men är i stort renoveringsbehov.

Ett av de aktuella husen är det som allmänt kallas Herrgården, invid Nyströmska skolan. Byggt i mitten av 1920-talet just i gammaldags herrgårdsstil med flyglar. Från början avsett som personalbostad för underläkare, sköterskor och biträdespersonal som arbetade på intilliggande lasarett, det vill säga den stora byggnad som år 1995 blev gymnasiet Nyströmska skolan. På senare år har Herrgården haft flera andra verksamheter.

Vidare bland tomma hus är den stora Bergaskolan från 1910, som har hunnit inrymma både samrealskola och högstadium innan det upphörde som grundskola 2011. Sedan dess har huset fått fungera som tillfällig evakueringsskola när andra skolor har byggts om. En period var det även lärosäte för SFI, svenska för invandrare.

Brunnslasarettet, strax intill, är en betydligt blygsammare träbyggnad från 1893 där tidens tand har satt tydliga spår. Men i sina glansdagar användes huset i den riksberömda kurverksamheten vid Söderköpings Brunn, som pågick en bit in på 1970-talet. På senare år har det använts för skolans behov och som medeltidscentrum.

Stenbrinken i S:t Anna, byggt 1950, är ett annat stort hus som numera också står oanvänt. Det har varit äldreboende och en tid efteråt boende för nyanlända.

Artikelbild

| Mangelgården, före detta vandrarhem, är nu också ett tomt hus.

Från i år är också 1700-talshuset Mangelgården vid Korskullen tomt sedan vandrarhemsverksamheten, som har pågått ända sedan 1952, upphörde i våras på grund av en hyreshöjning som inte Söderköpings kommun och arrendatorn till Korskullens Camping kunde enas om. Det är sedan 1986 ett kommunägt hus och har stora brister i brandsäkerhet, vilket ska åtgärdas. Ännu finns inget annat beslut om husets framtid.

– Men nu vill vi ta ett samlat grepp om alltsammans, säger Börje Natanaelsson.

Artikelbild

| Bergaskolan är ett av husen vars framtid kommunen ska fundera på.

Källa husfakta: ”Från forntid till nutid, Söderköpings stads historia under 1000 år”, av Ola Lönnqvist samt "Från hospital till vårdcentral" av Ulf Jönsson.