Mitt under juli månad – alla vägkrogars högsäsong – stod den där, skylten som sa att den gamla, nästan kultförklarade vägkrogen Tallbacken har stängt.

– Det var inte meningen att stänga mitt under högsäsong, men situationen var ohållbar, säger Elias Issa som sedan fyra år äger restaurangen och arrenderar marken den står på.

Han säger att beslutet om att slå igen varit hans, men att markägaren gjort det omöjligt för honom att fortsätta bedriva verksamhet på platsen.

Artikelbild

| Mitt under högsäsong valde Elias Issa att stänga krogen.

– När jag köpte restaurangen tog jag över ett 25-årigt arrendeavtal. Då var det två år kvar på avtalet, men enligt dåvarande markägare skulle arrendet förlängas automatiskt med 25 år, säger han.

Elias Issa säger att han egentligen velat köpa delar av Petterslund – som marken heter – men till en början nöjt sig med löftet om ett långt arrende.

– Efter några år fick Petterslund nya ägare. De var inte intresserade av att sälja, och inte heller av att arrendera ut marken längre perioder. I stället ville de att jag skulle hyra marken där min restaurang låg ett år i taget.

– Det gjorde att jag inte kunde satsa. Från början hade jag planer på att renovera och modernisera stället, men ovissheten gjorde det omöjligt. Jag visste inte från år till år om jag skulle få förlängt, säger han.

Under tiden har Elias Issa köpt en ny restaurang där han istället valt att lägga sin energi.

– Jag måste försörja mig, säger han.

Driften för Tallbacken överlät han åt en annan. Men när det inte fungerade valde han att slå igen.

– Jag kom dit en eftermiddag och personen som skulle sköta stället hade låst och gått för dagen. Det funkade inte.

Jan Nystedt är delägare till Petterslund.

– Vi har inte velat förlänga avtalet mer än ett år i taget därför att vi varit osäkra på vad vi ska göra med marken, säger han.

– Och sälja marken där Tallbacken står, det vill vi inte.

Jan Nystedt säger att huset där restaurangen ligger är i dåligt skick.

– Det skulle behöva dras nya avlopp i marken, och vi har inte känt oss mogna för det, säger han.

Elias Issas avtal löper året ut, därefter är det osäkert vad som händer.

– I dagsläget finns inga planer på att arrendera ut marken till någon annan, säger Jan Nystedt.