Organisationsförändringen som gett upphov till turbulensen genomfördes den 1 april.

Borde den inte ha gett resultat nu?

– Jo, det kan man tycka. Men det är en rätt stor process att göra om hela planeringsförfarandet, säger Mikael Palm.

– Jag förstår att personalen ibland känner sig jagad med blåslampa, men det här kommer att skapa scheman med mer luft och återhämtning. Det gör att personalen mår bättre och så att brukarna, eller kunderna som jag hellre säger, ska slippa möta fler personal.

Mikael Palm håller med om att det är för många vikarier inne men menar att det främst beror på korttidssjukskrivningar och inte på att personal sagt upp sig. Antalet vikarietimmar utgör lika mycket som 20 heltidstjänster.

En brukare har träffat 22 olika personal under 26 dagar. Ska det vara så?

– Nej, det ska det inte. Det är absolut inte okej. Vi måste göra ett bättre jobb vad gäller den planeringen, säger Mikael Palm.

Kommer ni att klara sommaren?

– Det känns så. Så vitt jag vet är sommarschemana lagda och vi kommer ha en fungerande verksamhet.

Men omorganisationen handlar också om att effektivisera. Socialnämnden gick tio miljoner back förra året och hemtjänsten är en av orsakerna. Enligt siffror från kommundatabasen Kolada för 2016 har Söderköpings kommun den näst högsta kostnaden i länet, 326 000 kronor per person och år.

– Söderköping har inte råd att hemtjänsten kostar mest i regionen. Det handlar om hur vi tar till vara på skattepengarna, säger Mikael Palm.

Nu tittar förvaltningen på hur Valdemarsvik gör, där kostnaden är cirka 50 000 kronor lägre per brukare och år.

– De håller en nöjdhetsgrad bland kunderna på samma nivå som vi, men gör det till en lägre totalkostnad.