Att kommunen gjorde ett stort minusresultat förra året är ingen nyhet. Det var heller ingen överraskning för Börje Natanaelsson att revisorerna skulle rikta hård kritik mot framför allt kommunstyrelsen och socialnämnden. Själv satt han som ersättare i kommunstyrelsen förra mandatperioden men vill inte skylla ifrån sig utan tar till sig kritiken.

Vad tror du det beror på att det blev så här?

– Jag tror att det beror på att det var mycket fokus på att nå målen, och att man inte riktigt hade koll på att det är kostnadsdrivande. Det kan i alla fall vara en förklaring, säger han.

Tuula Ravander (S), tidigare ordförande i socialnämnden och nu oppositionsråd, säger att kritiken delvis är befogad.

– Det är revisorernas uppgift att tala om vad de tycker och de valde ändå att inte rikta någon anmärkning och det gjorde inte fullmäktige heller. Men så klart finns det anledning till kritik när vi gör ett så stort underskott.

Hon konstaterar samtidigt, och som även revisorerna påpekade, att socialnämndens underskott delvis kan hänföras till att budgetprocessen inte är helt ändamålsenlig.

Du menar att ni skulle ha haft större budgetramar?

– Ja, precis. Men sen kan det hända att vi politiker ibland är för optimistiska, vill mycket och vill att det ska gå fort. Vi tror att en del åtgärder ska verka snabbare än de gör.

Hon syftar exempelvis på införandet av ”hälsosamma scheman” under 2018 som man trodde skulle spara sex, sju miljoner kronor men som inte gav den effekten.