Det handlar om 18 ungdomar som kommit till Söderköping som ensamkommande och som nu fyllt 18 år och väntar på asylbesked. Dessa bor på ett kommunalt stödboende som finansieras av statliga medel.

I juni beslutade socialnämnden att förlänga möjligheten för dem att stanna till i oktober, eftersom man trodde att alla asylärenden då skulle vara avgjorda. Så blev dock inte fallet. Anledningen är att staten först nyligen tog ett beslut om att den nya gymnasielagen får tillämpas. Därför har alltså socialnämnden tagit ett nytt beslut.

– De kommer att få bo kvar till den 15 februari nästa år. Tills dess hoppas vi att alla fått besked, säger Tuula Ravander.