När Bo Naregård var barn hörde han berättelser om en stor medeltida borg
i Skällvik. Själv bodde han en mil bort och borgen låg ottillgängligt till.

Nu flera decennier senare satte han för första gången sin fot på Skällviks borg.

Han liksom jag följer med på en guidad tur av Östergötlands museum. Vi intog borgen från landsvägen en solig sensommarkväll. Men vi kom inte sjövägen över Yxeltorpsviken, såsom de troligtvis gjorde vid borgens storhetstid mellan slutet av 1200- och början av 1300-talet.

Artikelbild

Skällviks borgruin

Kartläggningar har visat att borgen kan ha tillhört biskopen i Linköping och även svenske kungen i omgångar.

Flera våningar
Men åren har satt sina spår, den är inte helt lätt att upptäcka längre. Och till viss del användes stenarna från borgen till att bygga upp Stegeborg under 1500-talet.

Vi kan dock ana att mycket av borgen har gått förlorad när vi kommer fram till den illa tilltygade två meter breda stenmuren. Men arkeologerna kan ändå läsa ut viss information.

- Att den är två meter bred, kan ge oss en aning om att det även funnits en övervåning, säger Anders Persson, arkeolog vid Östergötlands museum.

Artikelbild

| Redan 1727 gjordes en kartläggning av borgen. Den två meter breda muren vittnar om att att det troligen funnits en övervåning. Delar av borgruinen användes för att bygga upp Stegeborg under 1500-talet.

Den tjocka muren må vara övergiven av mänsklig hand men i det kalkrika murbruket har växten skelört slagit rot.

Den här rundturen går både i naturens liksom kulturens tecken. För våra guider är Anders Persson, arkeolog vid Östergötlands museum och Lars Frölich, naturguide.

Artikelbild

| Växter som rödklint och skelört tyder på att det kan ha funnits klosterverksamhet vid borgen berättar naturguide Lars Frölich.

- Vi brukar skämtsamt säga: Anders pratar om de döda och jag om det levande, säger Lars Frölich.

Följa spår
De menar att det ena går hand i hand med det andra. Att vi även i växtvärlden kan följa spåren av människans aktivitet. Och att vissa växter kan ge en indikation på att viss klosterverksamhet funnits här.

Artikelbild

Skällviks borg har genom historien utforskats i olika etapper. Den mest kända kartläggningen skedde 1902 av den fornminnes intresserade ingenjören A W Lundberg.

Bland annat har ett silvermynt från 1350-tal hittats i rasmassorna. Under vad som skulle kunna vara golvnivå, har de även hittat en halvt slipad yxa av grönsten. Något som möjligen skulle kunna vara en åskvigg.

- Kommer man längre ner i materialet skulle man hitta mycket mera, säger Anders Persson och uppmuntrar till fortsatt efterforskning.

Nysatsning
Borgen har varit svårtillgänglig under många år. Men sedan 2011 har den nybildade föreningen "Skällviks borgs vänner" sett till att den fått ny prioritet. Vidar Jansson, projektledare i föreningen berättar att de framöver ska sammanställa den skrivna dokumentation som finns om borgen, och de vill levandegöra borgen och göra den än mer publik.

- Vi arbetar ideellt och kommer ta det i vår egen takt. Men vi kommer att arbeta så länge vi orkar, säger han.

Länsstyrelsen kommer även i samarbete med markägaren se till att borgen inte blir överväxt. Grovarbetet ska betande får sköta.