– Det nya läromedlet Uppdrag Jorden är en fortsättning på det vi gjorde tidigare för yngre elever, nu vänder vi oss till högstadieelever, säger Roland Arvidsson.

– Så det är samma tema, men skrivs på ett sätt som är mer anpassat för tonåringar. Nu också på flera språk.

Här finns fakta, äventyr, berättelser och många teckningar.

Artikelbild

| Aktuella böcker. Ett par av Roland Arvidssons många böcker om olika projekt.

I slutet av hösten ska det finnas klart och vara gratis att ladda ner på Lärorikets och Sagorikets webbsidor där man också hittar mycket annan information om miljöarbetet i olika former.

Där ska också finnas en lärarhandledning för lärare som vill använda materialet i undervisningen. Men kommer även i bokform till försäljning.

Läroriket och Sagoriket är två delar av Roland Arvidssons företag Ecorado. Genom Sagoriket sprids miljökunskap till barn på ett lekfullt sätt, medan Läroriket utvecklar pedagogiskt undervisningsmaterial.

– Numera har jag många medarbetare och Uppdrag Jorden görs av mig tillsammans med Karin Johansson och Anders Carlsson, säger Roland Arvidsson.

Anders Carlsson är miljökonsult och tidigare miljöstrateg vid Linköpings universitet, medan Karin Johansson är legitimerad lärare i samhällskunskap och naturkunskap.

– Här har vi också projektanställt serietecknaren Kalle Landegren.

Det finns också en ny bok om Vattenvägar skriven och illustrerad av Roland Arvidsson som tillkommit inom Leaderprojektet Fisketurism i Östergötland och rör vattenområdet vid Motala ström där kungen deltog och visade sin uppskattning.

Roland Arvidssons framgångsrika och flera gånger prisbelönade miljöarbete började för mer än 30 år sedan i Söderköping med intresse för fiskar och vattenrening i Storån. Startade föreningen Naturvärnet på 90-talet i Hamradalen med vandrarhem och Sveriges största klassrum, SSK, för undervisning utomhus. Det blev också EU-kontrakt med universitet i Österrike och Tyskland och studentutbyte. Projekten lades ner av ekonomiska skäl.

Sedan har det blivit många miljöprojekt, förutom kommunerna i egna länet också i Västkusten och Dalsland. Nämnas kan festivalen Gyllene skräp på Vadstena slott 2013, samarbete med Göta kanalbolag. Prinsessan Estelle fick boken "Prinsessan Sagas saga", överlämnad personligen av Roland Arvidsson, när prinsessans sagostig invigdes vid Tåkern 2014.