Fondens långa namn är ”Stiftelsen Greve Curt von Schwerins änka Mathilda von Schwerin, född Hagberg, donationsfond”. Genom testamente från 1882 fick Söderköpings stad ett arv som skulle användas till fattiga flickor och uppförande av barnhem. Testamentet bestreds av arvingarna och ledde till rättegång, men donatorns sista vilja gick igenom.

En utställning om Mathilda von Schwerin och barnhemmen gjordes 2004 av Monica Stangel Löfvall och Pernilla Mattsson på Information & Kultur, och texterna finns också i en folder.

Mathilda Hagberg föddes i Stockholm 1818 och kom som ung flicka till det Schwerinska godset i Fyllingarum där modern fått plats som hushållerska. Kärlek uppstod mellan greven och den 23 år yngre Mathilda med giftermål 1844. Men efter bara fem år blev Mathilda änka och fick Husby, Sverkersholm och Fyllingarum. Hon bosatte sig på Husby Säteri till sin död 1892.

Enligt testamentet inrättades två barnhem, på Skönbergagatan och Bielkegatan. År 1947 avvecklades barnhemmen och reglerna för fonden ändrades till stipendier för ungdom.

Idag har Schwerins donationsfond ett kapital på 600 000 kronor där det är räntan som ska delas ut. Men ränteläget har ändrats sedan 1882 och inget har kunnat delas ut på senare år.