Det är Björn Esping som föreslår att man bygger både hyreshus och småhus på ytan, som enligt honom i nuläget bara ger ett skräpigt och ovårdat intryck. I närheten finns både affärer, kollektivtrafik, bad och skog, vilket borde göra området attraktivt.

Varför har det hittills inte byggts något där?

– Kommunen förvärvade marken av landstinget på 80-talet, sen tillkom villor på 00-talet och Gunnarssons etablerade sig i området ganska sent. Sen har det inte hänt så mycket, säger Johan Cöster, samhällsbyggnadschef.

– Kommunen har haft det som reserv utifrån att badet och Vikingen ligger där och för eventuell skolutveckling. Men det är lite besvärligt eftersom det ligger industrier i närheten, då går det inte att bygga hur som helst, fortsätter han.

Området är klassat som utredningsområde i den fördjupade översiktsplanen, vilket innebär att kommunen ser en potential i området.

Är bostäder där ett alternativ?

– Det kan vara ett av flera alternativ. Det finns ganska mycket döda ytor där, alltså verksamheter där inte folk bor, och på så sätt skulle det vara positivt med bebyggelse.