Som vi tidigare berättat är en orsak till underskottet att brukartiden i hemtjänsten ännu inte ökat som det är beslutat om. Målet är att uppnå 65 procent, men brukartiden ligger nu på 54 procent. Följden blir att det går åt mer personalresurser för att utföra uppdraget och totalt ger det hemtjänsten ett tapp på sju miljoner kronor. En annan minuspost är Birkagården, där extra nattpersonal har tillsats. Även kostnaden för placeringar i familjehem har ökat mot vad man budgeterat för.

– Det har tillkommit flera placeringar. Där har vi varit allt för optimistiska jämfört med hur utfallet blev, sa Patrick Carlén, controller, då han redogjorde för årsbokslutet på det öppna mötet med socialnämnden i veckan.

Linda Uller, socialchef, redogjorde sen för resultatet efter årets första månad. Totalt handlar det om ett minus på 2,5 miljoner kronor, där Birkagården och hemtjänsten står för en fortsatt stor avvikelse.

–  Hemtjänstkostnaden är för hög, men förändringen som gjorts under hösten har gett viss effekt, sa Linda Uller.

Hon presenterade flera åtgärder för att komma till bukt med problemet. Bland annat är de restriktiva med tillsättning av tjänster, hon vill se en "ökad utväxling av resurstiden", handlingsplaner har införts på enheter med hög korttidsfrånvaro och hon vill utveckla en "ekonomiskt ansvarstagande kultur".

– Vi måste våga hålla i de förändringar vi gjort, men även våga skruva på sina håll. Det är en balansgång, sa hon.