Totalt har tio duvor undersökts, samtliga har obducerats och fyra har dessutom valts ut för mikroskopiska undersökningar. SVA lämnade sin slutrapport till Söderköpings kommun i förra veckan.

– Det de har sett när de observerat duvorna i mikroskop har stämt överens med det man ser vid duvpest, säger Tina Wolinder, miljöskyddsinspektör på kommunen.

Alla fyra duvorna hade inflammation i njurarna, men ingen av dem hade fågelinfluensaviruset.

Fortfarande hittas det döda duvor här och var i Söderköping och det innebär att restriktionerna som gäller vid duvpest fortfarande är aktuella. Sjukdomen smittar inte människor men kan orsaka virussjukdomen Newcastlesjuka hos tama fåglar.

– Om man har egna fjäderfän ska man vara försiktig, inte vara i närkontakt med duvor och hålla god hygien, säger Tina Wolinder.

Om man hittar döda fåglar ska man gräva ner dem eller slänga i brännbart. Kommunen kommer inte att göra något för att stoppa viruset som härjar.

– Naturen får ha sin gång. Även om vi i kommunen skulle göra något så är smittan så utbredd i södra Sverige att den skulle komma tillbaka.