Någon gång under den gångna helgen, mellan den 30 juni och den 2 juli, har en fönsterruta slagits sönder i syfte att ta sig in.

Enligt polisen har ett antal elradiatorer och takarmaturer monterats bort i byggnaden.

Även två blandare har anmälts som stulna. Det sammanlagda värdet på stöldgodset är ännu okänt.