Från och med i år får alla skolungdomar, från årskurs sex i grundskolan till och med årskurs två i gymnasiet, ett gratis resekort av regeringen. Kortet gäller under sommarlovet och för resor i hela länet. Pengarna gick till regionen som skickade ut alla resekort, däremot kom det inga pengar till de som inte kan åka kommunalt.

– En del av ungdomarna kan inte åka kommunalt av olika anledningar utan åker färdtjänst. Då gick vi snabbt in med ett extra ärende på nämnden för vi ska inte särbehandla någon i kommunen, säger Börje Natanaelsson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det är ett viktigt beslut och vi var enhälliga.

Kommunen kommer nu att beställa en utökning av sommarbiljetten av Östgötatrafiken, så att biljetten också ska gälla som färdbevis inom länsfärdtjänsten för berörda elever.

– Det gäller ett tiotal barn och det blir en försumbar kostnad. Det är svårt att säga hur mycket de åker, men det är väl använda pengar.

Flera kommuner har redan tagits samma beslut, däribland Norrköping.